Presentation Nyheter

Aktiv FöretagsFörmedling erbjuder tjänster i samband med köp och försäljning av rörelsedrivande företag och fastighetsbolag. Vi medverkar som rådgivare vid fusioner, Management buy-out och personalövertaganden. Vi utför företagsvärderingar och fungerar som bollplank i affärsutvecklingsfrågor.

Var och en av oss har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet och tillsammans har vi bred erfarenhet från såväl tillverkning som tjänster och bank. Vi har medverkat vid ett stort antal köp och rörelsedrivande företag och fastighetsbolag.