Presentation Nyheter

Aktiv FöretagsFörmedling erbjuder tjänster i samband med köp och försäljning av rörelsedrivande företag och fastighetsbolag. Vi medverkar som rådgivare vid fusioner, Management buy-out och personalövertaganden. Vi utför företagsvärderingar och fungerar som bollplank i affärsutvecklingsfrågor.

Var och en av oss har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet och tillsammans har vi bred erfarenhet från såväl tillverkning som tjänster och bank. Vi har medverkat vid ett stort antal köp och rörelsedrivande företag och fastighetsbolag.Skog och trädgårdsmaskiner
Väletablerat företag i Mälardalen som säljer och servar ledande varumärken. God och lönsam ekonomisk utveckling. Kundkretsen är jordbrukare, företag o. privatpersoner. Moderna och ändamålsenliga lokaler med bra hyresvillkor. Säljes p g a ägarkretsens engagemang i andra verksamheter.

Idrottspriser
Välkänd och mycket väletablerad verksamhet med tillverkning och försäljning av priser till främst idrottsrörelsen.

Medicinsk laserbehandling
Valetablerad klinik med full utrustning och mycket bra lokaler i centrala Eskilstuna överlåtes av privata skäl.