Presentation Nyheter

Aktiv FöretagsFörmedling erbjuder tjänster i samband med köp och försäljning av rörelsedrivande företag och fastighetsbolag. Vi medverkar som rådgivare vid fusioner, Management buy-out och personalövertaganden. Vi utför företagsvärderingar och fungerar som bollplank i affärsutvecklingsfrågor.

Var och en av oss har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet och tillsammans har vi bred erfarenhet från såväl tillverkning som tjänster och bank. Vi har medverkat vid ett stort antal köp och rörelsedrivande företag och fastighetsbolag.Lager i Eskilstuna
Fullt utrustat lager med pallställage för ca 6 700 pallplatser. Höjd ca 6,5 m. Frysrum ca 100 kvm och kylrum ca 70 kvm. Lager i källare höjd ca 2,4 m. Lastkaj och goda logistikytor. Befintlig lagerinredning, utrustning och hyresavtal överlåtes.

Skog och trädgårdsmaskiner
Väletablerat företag i Mälardalen som säljer och servar ledande varumärken. God och lönsam ekonomisk utveckling. Kundkretsen är jordbrukare, företag o. privatpersoner. Moderna och ändamålsenliga lokaler med bra hyresvillkor. Säljes p g a ägarkretsens engagemang i andra verksamheter.

Idrottspriser
Välkänd och mycket väletablerad verksamhet med tillverkning och försäljning av priser till främst idrottsrörelsen.

Medicinsk laserbehandling
Valetablerad klinik med full utrustning och mycket bra lokaler i centrala Eskilstuna överlåtes av privata skäl.