Köpa Företag
Under rubriken ”Objekt” på vår hemsida finner Du de företag och fastigheter som är till salu . Finner Du inte något lämpligt, kan vi bistå med en aktiv söktjänst.

Vid ett uppdrag definieras aktuella sökkriterier i termer av geografiskt läge, bransch, storlek, marknadsandel, kompetens etc. Med dessa sökkriterier som utgångspunkt tar vi fram en bruttolista på möjliga objekt. Därefter görs en noggrannare analys av ett mer begränsat antal objekt. Efter samråd tas beslut om vilka företag som skall kontaktas. Detta kan göras utan att vår uppdragsgivares identitet avslöjas. Finns förutsättningar och möjligheter för ett övertagande sammanförs intressenterna och förhandlingar inleds. Aktiv FöretagsFörmedling är projektledare och delaktig i alla de faser som uppdragsgivaren önskar tills ett övertagande har skett.

Kontakta gärna oss för att diskutera vilka ytterligare företag och fastigheter som kan vara till försäljning.